Entreprenörskap, Decentralisering & Långsiktighet

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag över hela världen. Vår företagsfilosofi grundar sig på entreprenörskap och ett decentraliserat ledarskap. Det är nyckeln till vår framgång och har så varit ända sedan starten 1978.

Extra bolagsstämma 2020

Indutrade håller extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 kl 9:00 i våra lokaler på Raseborgsgatan 9 i Kista.

Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 08:30. 

Klicka här för anmälan och ytterligare information.

Så säger våra entreprenörer

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss. Vad har förvärvet inneburit för dem och hur ser de på Indutrade som ägare?